بررسی فیلم خاندان گوچی ( همراه با مصاحبه عوامل تولید ) – House of Gucci
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«خانه گوچی» ( House of Gucci) در سال ۲۰21 اکران شد. «خانه گوچی» به عنوان دومین فیلم بلند ریدلی اسکات در چندماه اخیر، اثری است که بر اساس کتاب سارا گی فوردن تولید شده است؛ با این اوصاف House of Gucci تمام مواد لازم برای راضی کردن واقعی هر مخاطبی را دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این کلیپ توسط همکاران ما در گروه هنری پیچک به صورت اختصاصی ترجمه و تدوین شده است. جهت حمایت از تولیدات بیشتر در این زمینه با دنبال کردن کانال و نظرات خود ما را همراهی کنید.