پست های بلاگ

کلیپ خانه سالمندان – سالار عقیلی

کلیپ فوق، به سفارش سازمان بهزیستی کشور، درسال 1392 تهیه و تولید گردیده است.