پست های بلاگ

کلیپ معروفترین مدلهای لباس از گذشته تا امروز

تیزر فوق ، در خصوص معروفترین زنان دنیا که در بازه زمانی مشخصی مدل لباس بوده اند، درسال 1394 تهیه و تولید گردیده است.