اگر به دنبال سریالی می‌گردید که در آن خبری از تلخی‌ها و سیاهی‌های معمول این روزها نباشد، اگر دوست دارید سریالی را تماشا کنید که نه تنها ناامیدتان نکند بلکه از طنزی شیرین برخوردار بوده و بتواند شما را از حال و هوای روزمره‌تان خارج…