در این مطلب به معرفی بهترین کارگردان‌های حال حاضر دنیا می‌پردازیم؛ کارگردان‌هایی که آینده‌ی سینما را، امروز مشخص می‌کنند. اگر این نظریه که ستاره‌‌های فیلم در سینمای امروز مرده‌اند درست باشد، پس چه کسی دنیای فیلم و سینما را به پیش می‌برد؟ البته بدون شک…