اگر تجربه شخصی هنوز بهتون ثابت نکرده باشه، اما شاید براتون جالب باشه بدونید با وجود تمام تحقیقات و آمارها نشون میده که محتوای ویدیویی در بازاریابی می‌تواند خیلی اثربخش باشد، هنوز هستند افراد و برندهای مختلفی که از محتوای ویدیویی استفاده نمی‌کنند! در این مقاله…