«دروغ چه هزینه‌ای دارد؟» سؤالی که در لحظه‌ی آغاز مینی‌سریال تلویزیونی «چرنوبیل» شبکه HBO مطرح و در آخرین لحظه‌ی آن بار دیگر طنین‌انداز می‌شود، ماجرای فاجعه‌ای را که از یک امپراتوری و یک قاره فراتر رفت و جهان و تاریخ بشر را تکان داد، مانند پرانتزی سراسر…