ترفندهای فیلمبرداری سلفی می‌خواهید ویدیوی سلفی باکیفیت بگیرید؟ در ادامه ترفندهای اینکار را به شما یاد می‌دهیم. ۱. محتوای مدنظرتان را مشخص کنید می‌توانید بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی قبلی شروع به فیلمبرداری سلفی کنید و البته نتیجه هم جذاب از آب دربیاید. با این حال اگر…