با درگذشت غیرمنتظره‌ی فیلیپ سیمور هافمن در سن ۴۶ سالگی، گاهی او را به یاد می‌آوریم و از خود می‌پرسیم آیا بازیگری می‌تواند جانشین او شود؟ اصلا بازیگری شبیه به او وجود دارد؟ هنرپیشگان زیادی در سال‌های اخیر با او مقایسه شده‌اند، همانند «توبی جونز»…