یک. نوشتن یا ننوشتن؟! مسئله این نیست، فقط شلیک کن! عموماً نوشتن درباره فیلم‌های مشهور یا تأثیرگذار یا هر دو، سخت است، اما به نظرم اگر قرار باشد درباره فیلمی بنویسیم که از سال ساخت خود بیشترین تأثیر ممکن را بر سینمای جهان گذاشته، کار،…