در روز‌های پایانی سال ۲۰۲۱ قرار داریم و مطابق رسم چندین ساله، وقت انتخاب برترین‌های سال از سوی نشریات و معتبر سینمایی است. اما از سویی نشریاتی مثل تایم که محتوایشان صرفا سینمایی نیست و به نوعی سوژه‌های مختلف اجتماعی و وقایع مختلف جهان را…