واژه «مدیچی» به عصر رنسانس در ایتالیا اشاره دارد. خانواده مدیچی فرمانروایان بالفعل فلورانس در قرن پانزدهم بودند. آن‌ها صاحب بزرگ‌ترین بانک در اروپا بودند و به اومانیسم اعتقاد داشتند. تحت حکومت آن‌ها، هنر و فرهنگ در فلورانس شکوفا شد. بر مبنای این مرجع تاریخی،…