«بهتره با ساول تماس بگیری» را باید از معدود دنباله‌ها یا به گفته بهتر مشتقات یک سریال موفق دانست که توانسته مخاطبان و منتقدان را به یک نسبت از ادامه کار راضی نگهدارد و در عین حال استانداردهای سازندگان اثر را در رقابت با خود ارتقا…