دغدغه‌ی جیمز باند در تمام عمرش، در نزدیک به هفت دهه‌ای که از عمر مجموعه کتاب‌ها و فیلم‌هایش گذشته، مرگ و زندگی بوده است؛ همان «بودن یا نبودن، مسئله این است» که بارها و بارها شنیده‌ایم. اما در دهه‌ی گذشته چه بر سر کره‌ی زمین…